مشاوره آنلایندعوی الزام به تمکین
aftab 2 سال قبل

دعوی الزام به تمکین چگونه باید طرح شود؟

1 پاسخ
خلیل جمعه زاده عضو سایت 1 سال قبل

تمکین به معنی اطلاعت زن از شوهر در انجام وظایف زناشویی می باشد، البته باید توجه داشت که تمکین به عام و خاص تقسیم می شود و تمکین عام به معنی اطلاعت از خواسته های مشروع شوهر می باشد و تمکین خاص به معنی صرفا روابط زناشویی است. دعوای تمکین عموما از جانب شوهر مطرح می شود و نحوه ی طرح آن به این صورت است که شوهر باید دادخواست الزام به تمکین مطرح نماید و چنانچه همسر پاسخ شایسته ای ندهد و شوهر بتواند اثبات نماید که زن منزل را ترک نموده است یا از انجام وظایف خود بدون دلیل موجه سر باز می زند می تواند در این دعوا پیروز شود. لازم به ذکر است که از جمله آثار اثبات عدم تمکین عدم استحقاق زن به نفقه و امکان گرفتن اذن ازدواج مجدد می باشد.