دفتر وکالت

دفتر وکالت

مزایای استفاده از خدمات گروه وکلای موکل یار

  • دسترسی مستقیم به بهترین وکیل بدون واسطه و دلال
  • امکان استفاده از مشاوره ی حقوقی رایگان برای تمامی مردم ایران
  • امکان اعزام وکیل مجرب به شرکت هایی که امکان حضور در دفتر را ندارند
  • امکان تقسیط حق الوکاله و در موارد بسیار خاص پرداخت تمامی آن در انتهای کار
  • تضمین پیگیری پرونده توسط وکیل مجرب و متخصص