مشاوره آنلاینطلاق بائن و رجعی چیست؟
aftab 2 سال قبل

   طلاق بائن و رجعی چیست؟

1 پاسخ
خلیل جمعه زاده عضو سایت 2 سال قبل

طلاق به دو نوع کلی تقسیم می شود که عبارت است از طلاق بائن و رجعی، منظور از طلاق بائن طلاقی است که با اجرای صیغه ی طلاق شوهر از داشتن رابطه و علقه ی زوجیت با همسر سابق خود منع می شود و چنانچه طرفین بخواهند دوباره ارتباط سابق برقرار گردد راهی جز ازدواج مجدد ندارند. اما طلاق رجعی طلاقی است که مرد می تواند تا زمانی که عده ی زن اتمام نیافته است بدون نیاز به عقد جدید به همسر خود رجوع نماید که البته بدهی است برای این امر شرایط خاصی لازم است.