مشاوره آنلایننحوه اثبات نسب
sara 2 سال قبل

چگونه می توان نسب را اثبات کرد؟

1 پاسخ
خلیل جمعه زاده عضو سایت 2 سال قبل

منظور از “اثبات نسب” رابطه ی خویشاوندی میان دو نفر است که به دو صورت می باشد یا یکی از نسل دیگری است مانند رابطه ی پدر و فرزند یا هر دو از نسل شخص دیگری می باشند مانند رابطه ی برادر و خواهر. همچنین باید گفت نسب گاهی اوقات ناشی از رابطه ی مشروع است و گاهی اوقات ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی ناشی از شبه می باشد. مطابق با قانون مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای نسب دادگاه خانواده می باشد. برای اثبات نسب می توان از عوامل مختلفی سود جست به عنوان مثال قانونگذار یکی از راه های اثبات نسب را اماره ی قانونی می داند که البته با توجه به زمان تولد طفل این اماره متفاوت خواهد بود، یعنی تولد وی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت خواهد بود: الف) چنانچه فرزند در زمان زوجیت متولد شده باشد وی ملحق به شوهر است مشروط بر آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد که در این صورت نسب پدری و مادری قانونی است. ب) اما چنانچه فرزند پس از جدایی متولد شده باشد در صورتی این فرزند متعلق به شوهر خواهد بود که از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ده ماه نگذشته باشد البته مشروط بر اینکه مادر بعد از جدایی ازدواج نکرده باشد و چنانچه ازدواج کرده باشد اماره ی قانونی متفاوت خواهد بود که از توضیح تفصیلی آن می گذریم. دلایل اثبات نسب به اماره ی مذکور محدود نمی شود بلکه ادله ی دیگری مانند سند ولادت”شناسنامه”، اقرار، انجام آزمایشات و … نیز وجود دارد.