درخواست تنظیم اوراق قضایی امکانی است که گروه موکل یار برای آن دسته از افرادی فراهم نموده است

که یا فرصت مراجعه ی حضوری جهت تنظیم اوراق قضایی خود را ندارند و یا در حال حاضر استطاعت استخدام وکیل

جهت پیگیری پرونده خود را ندارند و یا اینکه ترجیح می دهند صرفا از تجربیات وکلا و کارشناسان خبره بهره بگیرند

و اداره ی امور پرونده را خود در دست بگیرند.

در واقع در این بخش شما می توانید بدون نیاز به مراجعه ی حضوری و با پرداخت کمترین هزینه دادخواست،

لایحه، شکوائیه و اظهارنامه ی خود را تنظیم نمایید. کافی است اوراق قضایی مورد نظر خود را انتخاب نموده

و با تکمیل فرم مربوطه و ارسال مدارک با استفاده از تخصص وکلا و کارشناسان حقوقی خبره در اسرع وقت

اوراق خود را دریافت نمایید.


بارگذاری مدارک فرمت های مجاز (pdf, docx, jpg)

حداکثر حجم پرونده 100 مگا بایت می تواند باشد